Tak, ta mała, jasna kropka na marsjańskim niebie, to nasza Ziemia.

Planeta Ziemia widziana z powierzchni Marsa - zdjęcie NASA

Read More